OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

HJEM

 

 

KONTAKT OVERSETTERAKSJONEN:

Aksjonskontoret holder til i Uranienborgveien 2, 0258 OSLO

E-post: post@oversetteraksjonen.no
Telefon: 22 12 11 53

Foreningene bak OVERSETTERAKSJONEN 2006:

 

 

Norsk Oversetterforening

Postboks 579 Sentrum

0105 Oslo

Tlf.: +47 22 47 80 90

Faks: +47 22 42 03 56

post@translators.no

http://skrift.no/no/

     

 

 

Norsk faglitterær forfatter-

og oversetterforening
Uranienborgveien 2
0258 OSLO
Tlf. 22 12 11 40
Faks: 22 12 11 50
post@nffo.no
www.nffo.no