OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

HJEM

GJENNOMBRUDD I OVERSETTERFORHANDLINGENE

  

LAST NED DEN MIDLERTIDIGE KONTRAKTEN

  

NYHETSBREV FRA AKSJONEN

  

VI LEVERER PÅ PAPIR

Les hvordan det foregår

  

NORMALKONTRAKTEN

  

RAPPORTERINGSSKJEMA FOR OPPDRAG