OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

HJEM

AKSJONEN PÅ LILLEHAMMER 1. OG 2. JUNI

Oversetterne fikk mye oppmerksomhet. Foto: Jon Rognlien.

  

Oversetteraksjonen var sterkt til stede på Lillehammer, med stand foran Banken - det sentrale minglepunktet under litteraturfestivalen. Alle som skulle fram og tilbake til parken, og inn og ut av arrrangementer inne i Banken, måtte passere vår stand. Vi tok tak i folk og ba dem støtte aksjonen, med underskrifter og økonomiske bidrag. Det ble det mange samtaler ut av, og støtten til våre krav var nærmest unison. Enkelte av forlagenes ansatte kviet seg for å underskrive listene, selv om de så gjerne, så gjerne ville.

Standen var utrustet med veggaviser som fortalte historikken i forhandlingene, oppsummerte våre krav og refererte hva forleggerforeningens representanter hittil har uttalt. Videre hadde vi eksempler på oversatte tekster - fra persisk, russisk, portugisisk og engelsk. Det sentrale slagordet var: "Forfatteren skaper nasjonal-litteratur med sitt språk, verdenslitteraturen er det oversetterne som skaper", uttalt av José Saramago. På standen lå det også fem oversatte bøker fra ulike språk, utrustet med et ark der det var foretatt utregning av timelønn. Slik kunne folk se nærmere hva vi faktisk snakker om.

Vi var også tilstede under forleggerforeningen og bokhandlerforeningens fagdag. Etter foredraget om "verdiskapning i bokbransjen" kom seminardeltakerne ut i foyeren og møttes der av fire sandwichbærere støttet opp av en håndfull andre aktivister med løpesedler. På  sandwichene var det gitt enkle, oppsummerende framstillinger av oversetternes situasjon og våre enkle krav. Dette skapte mye liv og røre, og "alle snakket om oversetterne", som noen sa det, under resten av festivalen.

SE ALLE BILDENE HER

SE PLAKATENE FRA DEMONSTRASJONEN HER