OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

HJEM

 
Aase Gjerdrum nyter å kunne støtte oversetteraksjonen helhjertet etter å ha kommet ut av forlagets klamme grep.
Tilbake          Neste