OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

HJEM

 
"Kaviarvenstre", her representert ved Halvor Finess Tretvold, stiller seg solidarisk med aksjonen. Kamerat Stian Bromark (i bakgrunnen) var mindre konkret i sin støtte.
Tilbake          Neste