OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

HJEM

Oslo, mai 2006

Kjære redaktør!

Det du nå står med i hendene – eller muligens nettopp har lagt fra deg – er et oversatt manuskript levert slik normalkontrakten har definert det siden 1972, og fremdeles definerer det: "trykkferdig og lett leselig manuskript i maskinskrevet stand". Det er også et konkret signal om at Oversetteraksjonen 2006 nå har gått inn i første fase: Inntil videre vil alle manuskripter bli levert på denne måten, på papir. Du får ikke manuskriptet elektronisk. I papirbunken finner du også beregningsgrunnlag for omfangsberegning.

Et av oversetternes krav i forhandlingene med Forleggerforeningen har vært at normalkontrakten må moderniseres. Blant annet har vi krevd at det såkalte "opprettingshonoraret", opprinnelig kalt "disketthonorar", inkluderes i arkprisen. For slik er jo dagens virkelighet, vi leverer dere et elektronisk og opprettet manuskript – og både kontrakt og betaling bør avspeile dette. Dette kravet har Forleggerforeningen svart slik på 6. februar:

Oppretting er vesensforskjellig fra det egentlige oversettelsesarbeidet og noen binding mellom grunnhonoraret og opprettingshonoraret er det etter vår mening ikke grunnlag for. Opprettingsarbeidet kan i utgangspunktet utføres av andre enn oversetter – dette taler for at opprettingshonoraret holdes adskilt fra arkhonoraret.

Ja vel, sier vi, og gir dere papir.

Det er Den norske forleggerforening vi er i konflikt med, ikke deg. Derfor beklager vi å dra deg inn i dette. Det er heller ikke den enkelte oversetter som har valgt å levere manuskriptet på denne måten. NO og NFF har i forbindelse med konflikten pålagt alle sine medlemmer å levere manus gjennom Oversetteraksjonen.

Vi ber derfor om at alle spørsmål rettes til Oversetteraksjonen, og ikke til den enkelte oversetter. Vi kan kontaktes på e-post: post@oversetteraksjonen.no eller telefon: 22 12 11 53.

Med hilsen

Oversetteraksjonen 2006

             

Oddrun Remvik

Aksjonsleder

 
 

Tilbake