OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

HJEM

INSTRUKS TIL MEDLEMMENE OM PAPIRLEVERING

28. april 2006

1) Tilleggsavtale om elektronisk levering
Du kan fra nå av ikke inngå tilleggsavtale om levering av opprettet manus i elektronisk form på oppdrag du allerede har kontrakt på. Dette er et absolutt påbud og gjelder alle medlemmer.

2) Levering
Når du skal levere sender du manuskriptet med e-post eller på diskett til post@oversetteraksjonen.no. Vi skriver det ut og sørger for å få det levert til forlaget samme dag. Det samme gjelder dersom du leverer manus i porsjoner: Send porsjonene til Oversetteraksjonen, vi skriver ut og leverer.

Når du leverer oversettelsen, vil papirbunken vedlegges et brev til din redaktør hvor vi forklarer at det ikke er du som har valgt å levere manuskriptet på denne måten, men at dette er noe Oversetteraksjonen har pålagt deg. Hvis forlaget likevel skulle kontakte deg og forsøke å presse deg til å trosse påbudet, skal du be dem kontakte oss. Vi ber deg også om å gi oss beskjed selv!

3) Vask
Når du får vasken tilbake, skal du rette opp på papir. Bruk blyant, penn og viskelær. Du visker ut eller stryker over de endringsforslagene du ikke er enig i, og beholder resten, og skriver inn egne endringer i manuskriptet med blyant eller penn. Når du er ferdig, sender du bunken til oss. Vi sender den videre til forlaget.

Dersom forlaget har skannet manuskriptet og rettet opp elektronisk, sender du filen videre på e-post til oss, så skriver vi den ut og returnerer den til deg. Du går gjennomvasken på papir og sender den tilbake til forlaget via Oversetteraksjonen.

Du skal ikke på noe tidspunkt oversende manuskriptet i elektronisk form til forlaget.

4) Opprettingshonoraret
Siden du leverer på papir, vil forlaget ikke betale deg opprettingshonorar. I stedet utbetaler Oversetteraksjonen det samme beløpet som kompensasjon fra kampfondet, når vi mottar det opprettede papirmanuskriptet. Send oss derfor også bankkontonummer og skatteopplysninger når du sender manuskriptet.

Hvis du på noe tidspunkt er i tvil om hva du skal gjøre, så ta kontakt med aksjonskontoret! Oversetteraksjonens telefonnummer er: 22 12 11 53, aksjonsleder Oddrun Remvik kan også nås på mobil: 905 96 256. Eller du kan sende oss en e-post, så tar vi kontakt med deg.

Til slutt minner vi om at alle tilbud om oppdrag skal rapporteres til aksjonskontoret og at nye kontrakter skal godkjennes før de undertegnes!

Vennlig hilsen
OVERSETTERAKSJONEN 2006

 

Les brevet til

våre medlemmer

Les brevet til redaktørene
 
For nedlasting (tekstfiler):
Brev til medlemmene
Instruks om papirlevering
Brev til redaktører