OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

HJEM

18.09.06

Kjære medlem!

AVSTANDEN ER REDUSERT: FORHANDLINGENE GJENOPPTAS!

Det har vært fornyet, sonderende kontakt mellom partene i løpet av helgen og i dag, og det har omsider vært en viss bevegelse å spore fra motpartens side. Ikke minst har vi fått gjennomslag for noen viktige prinsipper. Styret i NO og arbeidsutvalget i NFF vurderer signalene som positive, og anbefaler at forhandlingene gjenopptas. Dette vil skje førstkommende mandag. Vi beklager at vi ikke kan gå ut med nærmere detaljer før forhandlingene er sluttført.

Mye tyder altså på at aksjonen er i ferd med å gi resultater, ikke minst takket være medlemmenes lojalitet og tålmodighet. Endelig! -- sukker du kanskje lettet? Vent litt! Hold ut litt til! Det er ikke over ennå!

Men kanskje, KANSKJE, går det bra.

Med hilsen
Aksjonskomiteen


13.9.06

NYTT FRA OVERSETTERAKSJONEN

Kjære medlem!


En kort melding: Partene har i dag hatt et sonderende møte. Det er foreløpig ikke kommet frem noe som gir grunnlag for å gjenoppta forhandlingene.

Og vi gir oss ikke!

Med hilsen
Oversetteraksjonen 2006


5.9.06

NYTT FRA OVERSETTERAKSJONEN


Noen snakker sammen.


Eller med andre ord: Det er uformell kontakt mellom motparten og oss. Ting kan tyde på at strutsene rører på seg, enten det nå skyldes vårt fargerike og hjertelige nærvær på forlagsfestene, eller at redaktørenes jamring omsider er blitt hørbar på forlagenes forblåste tinder. Uansett: Det kan være det skjer ting. Forleggerne har styremøte i dag.


Men selv om de kanskje har begynt å lee på seg, er det ikke gitt at de vil få hodet opp av sanden. Utfallet av samtalene vil avgjøre om vi tar opp igjen forhandlingene – eller trapper opp.


Vi går inn i en avgjørende fase. Det er viktigere enn noen gang at vi står samlet! Derfor noen påminnelser:


Nye oppdrag
Vi gjentar: Alle tilbud om oppdrag skal innrapporteres til aksjonskomiteen. Alle kontrakter skal godkjennes av oss. Har du tatt imot tilbud du har glemt å melde fra om? Gjør det nå!


Manuslevering:
Alle manuskripter skal leveres gjennom oss, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Vi setter stor pris på om du sier fra en dag eller to på forhånd. post@oversetteraksjonen.no


Vask
All vask skal også leveres gjennom oss. Dette er også en forutsetning for å få utbetalt kompensasjon for bortfrall av opprettingshonorar.


Løse fugler
Det ryktes at forleggerne har begynt å benytte seg av uorganiserte oversettere i større grad enn vanlig. Vet du noe om dette, har du hørt snakk om det, merker du nedgang i etterspørselen etter dine tjenester? Meld fra! Gjerne på aksjonstelefonen: 22 12 11 53.


Kort på hånden
Har du prøvd den spennede konkurransen med forleggerkortene? Responsen hittil har vært upåklagelig, men vi oppfordrer alle til å friste lykken. Gi ditt besyv med! (Enkelte har hatt problemer med responslinken på konkurransesiden – årsaken til disse problemene er nå rettet.)


Bilder på netthinnen
Det er mye nytt stoff på nettsidene våre. Ikke minst er det kommet en rekke nye lenker til rykende ferske artikler i pressen. Og bilder fra Aschehougs hagefest, som ble sterkt preget av våre aktivisters tilstedeværelse. Gå inn og studer våre sentrallyriske plakater! www.oversetteraksjonen.no


Spørsmål?
Lurer du på noe? Er du i tvil? Har du fått en vask full av feil, en sint forlegger på tråden? Ta kontakt!


Hilsen aksjonskomiteen


18.08.06

Kjære medlem!

NYTT FRA OVERSETTERAKSJONEN 2006

Det har vært nokså stille både i forlagsbransjen og fra Oversetteraksjonen den siste måneden, men aksjonen går sin gang og i hele sommer har vi levert manuskripter og vask til samtlige forlag. Til nå er det levert 195 pakker (inklusive delleveringer og vask) som fordeler seg på 115 titler.

Nye kontrakter og rapportering

Vi minner om at alle nye kontrakter skal godkjennes av aksjonskomiteen før de undertegnes, og at nye oppdrag skal rapporteres til oversetteraksjonen. NB! Dersom leveringsfristen for oppdraget er langt frem i tid, be forlaget om å få inn følgende passus i kontrakten: "Dersom det på leveringstidspunktet er inngått avtale mellom NO/NFF og DnF som gir bedre kontraktsvilkår enn nærværende kontrakt, skal disse gjøres gjeldende."

Rapporteringsskjema kan lastes ned fra Oversetteraksjonens hjemmeside.

Nettsidene

Oversetteraksjonens nettsider er blitt kraftig endret, med mye nytt stoff. Følg med på www.oversetteraksjonen.no

Skannerhelvetet 1

Flere av oss har opplevd at skanning er en underutviklet teknologi som påfører forlagene en god del ekstraarbeid i form av korrektur. Men dette merarbeidet er ikke oversetterens ansvar.

Hvis du mottar et manus etter vask eller korrektur, som er fullt av skannerfeil, kan du derfor gjøre ett av to:

Enten returnerer du kort og godt manuset til forlaget med henvisning til at de har lest mangelfull korrektur og ber om en ferdig opprettet utskrift, eller du kan henvise til punkt 7, Korrektur i Normalkontrakt for oversettelser, der det står følgende i 3. avsnitt:

"[...] På den annen side skal oversetteren - hvis denne påføres ekstraordinært merarbeid som følge av mangelfull korrekturlesning fra forlagets side - ha honorar for dette merarbeid. Oversetteren skal - hvis denne mener at denne vil bli påført slikt merarbeid - varsle forlaget på forhånd. De takster som forlaget bruker for korrekturlesning skal i så fall legges til grunn." (Vår uthevning.)

Vi oppfordrer alle som har fått håpløse manuskripter som følge av forlagenes manglene evne til å skanne/rette opp skannede manus før vask/korrektur, til enten å returnere manus til forlaget eller å varsle vedkommende forlag om at det vil bli sendt regning for dette merarbeidet, vurdert ut fra medgåtte arbeidstimer. Og sørg uansett for å sende kopi til Oversetteraksjonen.

Skannerhelvetet 2

Forlagene har også oppdaget at vaskede manus ikke lar seg skanne i det hele tatt, og flere oversettere har opplevd å få henvendelser fra redaktører som vil ha ny utskrift av manus. Alle slike henvendelser skal sendes videre til Oversetteraksjonen 2006. Så lenge aksjonen varer, kan medlemmene ikke levere egne utskrifter til forlaget, alle manusutskrifter skal gå gjennom Oversetteraksjonen! - Er du i tvil, ta kontakt med aksjonskontoret.

Epostadresse: post@oversetteraksjonen.no

Telefonnummer: 22 12 11 53

Postadresse: Oversetteraksjonen, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo

Vennlig hilsen

Oversetteraksjonen 2006 


07.07.06

 

Kjære medlem!

 

Det er stillare enn elles, men det går stadig små og store manus til forlaga. Det er fint å vere sykkelbod i varmen og vi vert tatt vel imot når vi kjem med pakkane.

 

Som nemnt i førre sending er det viktig at de gir beskjed om tidepunkt for levering både av vask og manus.

 

NFF sitt kontor er stengt neste veke, det betyr at du ikkje må sende brev i posten til Uranienborgveien 2, ring aksjonstelefonen 22 12 11 53 og avtal kva du skal gjere!

 

Det er stille no, kvil deg og ver klar for nye aksjonar og opptrapping frå midten av august!

 

God sommar!

 

Beste helsing

 

Oversetteraksjonen 2006 


 

21.06.06

Kjære medlem!

Se instruks om levering nederst.

SYNLIG

Har du vært inne på nettsiden vår og sett bildene fra Lillehammer? Da aksjonen okkuperte lunsjpausen på forleggernes fagdag – like etter et foredrag om verdiskapning i bokbransjen? Det er ikke for sent!

Og har du hørt at vi var til stede ved inngangen til Stratos, der Cappelens forlagssjef feiret 50-årsdagen? To aksjonister hjulpet av en vordende oversetter kastet aksjonsglans over gjestenes ankomst og samlet inn penger til streikekassen. Ikke alle var like begeistret, men ingen ble skadd.

Aksjonen har også en svært positiv bivirkning: Vi er i ferd med å bli litt mer synlige. Fra mandag og i seks uker fremover vil programposten "Sånn er livet" på P2 sende innslag der en oversetter snakker om en bok. Programmet går fra 10–11, trolig med reprise i "Blå miks" om kvelden.

SURE

Aksjonen har begynt å få effekt. Den generelle tregheten i forlagssystemet gjør at dette, som alt annet, har tatt sin tid, men nå synes det endelig å ha gått opp for forleggerne hvor mye merarbeid papirleveringen medfører. De liker det ikke. Stadig flere oversettere melder om sure tilbakemeldinger fra forlagene, forsøk på å presse dem, trusler av ulike slag – for eksempel å trekke merkostnadene ved papirlevering fra oversetterhonoraret. Hvis du skulle motta en slik henvendelse, ikke nøl med å kontakte oss! Send oss kopi av eventuell korrespondanse, og i det hele tatt: Hold oss orientert!

Vi gjør det vi kan for å beskytte deg som enkeltmedlem. Men skal vi kunne gjøre det, er vi helt avhengige av å holdes informert.

SOMMERTID

Vi går inn i en lang sommer. Aksjonen kommer til å vare til over sommerferien, og vi må være forberedt på at almenheten, pressen – og kanskje motparten – knapt husker hvem vi er når verden våkner til live igjen i august. Men vi må huske det, og huske hvorfor vi aksjonerer: BEDRE VILKÅR, MER RESPEKT, MER PENGER!

Aksjonskomiteen skal bruke sommeren til å forberede neste runde. Vi har også opprettet en vaktordning for aksjonskontoret for utskrift og levering av manus, og telefonen vil være bemannet sommeren igjennom.

LEVERING

Vi har nå befordret 119 leveranser til forlagene. (Dette inkluderer oversettelser, vask og også en del delleveringer.)

Skal du levere noe? Vær så snill å gi beskjed på forhånd om når det kommer. Aksjonskontoret er på langt nær heltidsbemannet. For øvrig gjelder nedenstående instruks inntil videre:

 

FRISTER FOR LEVERING AV MANUSKRIPTER TIL OVERSETTERAKSJONEN

Oversetteraksjonen leverer manuskripter til forlagene mandag, onsdag og fredag hver uke.

Når du skal levere manus elektronisk til oss:

Gi beskjed om leveransen senest klokka 15 dagen før den aktuelle utleveringsdagen.

Send dokumentet per epost senest klokka 10 på utleveringsdagen, til post@oversetteraksjonen.no.

Når du skal levere et allerede utskrevet manus (vasket/korrekturlest):

Gi beskjed om leveransen senest klokka 15 dagen før den aktuelle utleveringsdagen.

Hvis du sender manus med vanlig post, forholder du deg til postverkets frister for innlevering og sørger for at pakka er hos Oversetteraksjonen senest på utleveringsdagen.

Hvis du vil overrekke pakken direkte til oss, ring oss på forhånd for å avtale tidspunkt og sted for overlevering.

Epostadresse: post@oversetteraksjonen.no

Telefonnummer: 22 12 11 53

Postadresse: Oversetteraksjonen, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo

 

Vennlig hilsen

Oversetteraksjonen 2006


30.05.06

 

Kjære medlem!

 

56 papirbunker har nå beveget seg fra Aksjonskontoret i Uranienborgveien til ymse forlag. Motparten har ikke sagt et pip. Men kritiker Leif Høghaug skriver om aksjonen i siste nummer av Ny Tid. Bjørn Herrman svarer Geir Berdahl i dagens utgave av Klassekampen. Og Østkantavisas Grünerløkkautgave skrev om oss i siste nummer. Helt stille er det altså ikke. Denne uka er det dessuten litteraturfestival på Lillehammer, hvor vi kommer til å være hjertelig til stede.


AGURKTIDENS KOMME: HVA DU KAN BIDRA MED
Men det kan komme til å bli stille, ikke minst når sommeren kommer og agurktiden setter inn. Mens aksjonskomiteen sjekker artilleriet for hardere skyts, kan DU bidra til å holde motet oppe: SKRIV!

 

Skriv innlegg i lokalavisen, i hovedstadspressen, i tidsskrifter – hvor som helst! Skriv om jobben din, om en bok du er opptatt av, om rare ord på andre språk, om den oversatte litteraturens betydning, om mystiske retter som kan oppstå fra oversatte kokebøker, om alt en oversetter må tenke på! Og skriv muntert og engasjert!

 

Vi bistår gjerne med gjennomlesing og gode råd.

OVERSETTERTREFF MED PÅMELDING
Skal vi holde motet oppe, hjelper det å samles! Vi minner derfor om oversettertreffet i Rådhusgata sju, sjuende juni klokka sju.

 

Vi må vite hvor mange som kommer, meld deg derfor på til liv.gudmundstuen@translators.no innen 6. juni.

 

LEVERING
Skal du snart levere? Sjekk kontrakten din, for sikkerhets skyld. Er du i tvil om den gir grunnlag for å levere på papir? Send eller faks den til oss! Faksnummer 22 12 11 50, adresse: Uranienborgvn. 2, 0258 OSLO.

Appamádena sampádema!

Hilsen
Oversetteraksjonen 2006
 


 

25.05.06

 

Kjære medlem!

 

Du er en av 25 som får denne e-posten. Du -- og de 24 andre -- har rapportert om levering rundt 1. juni. Dette blir gøy, men det blir også en utfordring for oss, og skal vi klare det, trenger vi din hjelp. Vi ber deg derfor sende en e-post der du antyder hvilken dag du regner med å levere. Og har du noen som helst mulighet til å levere før 1. juni, ville vi sette stor pris på om du gjorde det. Jo flere manus vi mottar i dagene før, desto mer overkommelig blir oppgaven for oss.

 

Vennlig hilsen

Oversetteraksjonen 2006

 


  

25.05.06

 

Kjære medlem!


Oversetteraksjonen har nå gått inn i sin fjerde uke, nesten 50 papirbunker er levert forlagene, men ennå har ikke motparten funnet det for godt å reagere. Vi venter.


Noe av ventetiden kan med fordel brukes til å lese forlegger Frode Saugestads ypperlig innlegg i Aftenposten 22. mai, det finner du på http://www.oversetteraksjonen.no/debatt.html.

 

Du kan også gå på:

OVERSETTERTREFF ONSDAG 7. JUNI KL. 19.00
I samarbeid med aksjonskomiteen inviterer vi til fellestreff for oversetterne i NFF og NO onsdag 7. juni kl. 19.00 i Rådhusgata 7.
Tema: Oversetteraksjonen 2006
Aksjonsledelsen orienterer om alt som hittil har foregått, på Sehestedts plass, på Lillehammer, i pressen og på bakrommene. Det blir frisk debatt! Enkel bevertning. Velkommen!
Hilsen arrangementskomiteen, Tone Formo, Knut Johansen, Kristian Østberg

... eller dra til:

LILLEHAMMER 1.--2. JUNI
Det er fortsatt ledige plasser for dem som vil dra til Lillehammer og gjøre en innsats for aksjonen – og noen ledige rom for overnatting hos aksjonistkamerater! Meld deg på til gdimmen@home.no snarest.

 

VASK
De som leverte i begynnelsen av mai, begynner nå å få vasken tilbake. Lurer du på hva du skal gjøre? Les instruksen nøye! (Finner du den ikke? Se på http://www.oversetteraksjonen.no/word/Instruks_papirlevering.doc.) Husk at den ferdige vasken skal leveres via oss til forlaget. Dette er også en forutsetning for at vi skal utbetale kompensasjon for uteblitt opprettingshonorar.

 

Aksjonskontoret vil ikke være bemannet førstkommende helg, men du kan nå oss på telefon 22 12 11 53 – nesten hele døgnet.

 

God langhelg til dem som holder seg med slikt!

Vennlig hilsen
Oversetteraksjonen 2006


 

18.05.06

 

Oversetteraksjonen planlegger å være tydelig til stede ved Litteraturfestivalen på Lillehammer. Særlig torsdag 1. juni og fredag 2. juni ønsker vi å være tallrike.

 

Har du mulighet til å dra og lyst til å støtte aksjonen? Vi yter reisestøtte til et visst antall oversettere for å dra til Lillehammer og bidra til aksjonen en av disse dagene. Støtten er begrenset oppad til kr 600. Vi gir ikke støtte til overnatting.

 

Er du interessert, ta kontakt med Guro Dimmen på gdimmen@home.no så snart som mulig, og senest 26. mai.

 

Kampvillig hilsen

Oversetteraksjonen 2006

PS.

Antall papirbunker er nå oppe i 43, og vi i aksjonskomiteen begynner å få et ganske nært forhold til skriverne i Uranienborgvn. 2. Har du en levering som står for tur? Meld fra noen dager på forhånd, så står vi klare til å ta imot, skrive ut og levere!

 


 

11.05.06

Kjære medlem!

Nå er 30 manusbunker levert til 12 forlag, og mange flere står for tur neste uke!

Hørte du på radio i dag morges? Hvis ikke, kan du høre NOs formann Bjørn Herrman debattere med Geir Berdahl, formann i Forleggerforeningen, på http://www.nrk.no. Gjør som følger: Velg "nettradio" oppe midt i bildet, velg P2, skriv Kulturbeitet inn i søkefeltet, velg dato: 11.05 og tidspunkt: 08.15-08.30. Og nyt programlederens vakre, innledende sitat: "Forfatteren skaper nasjonallitteratur med sitt språk, verdenslitteraturen er det oversetterne som skaper" (Saramago, 1998).

Det tidligere omtalte brevet fra Den norske Forleggerforening ligger nå ute på nettsidene våre (www.oversetteraksjonen.no), sammen med vårt svar til dem.

RAPPORTERING OM AVVIK FRA NORMALHONORARET

I flere sammenhenger har motparten forsøkt å gi inntrykk av at mange oversettere får honorar som overstiger normalhonoraret. Våre opplysninger tyder på det motsatte, at langt flere får mindre. Vi ønsker derfor en grundigere registrering av dette.

Har du opplevd å få MER eller MINDRE enn normalhonorar for bokoversettelser du har gjort for norske forlag? Send en e-post til oss, der du oppgir hvilket honorar du fikk, oppdragstype (boktittel og sjanger) forlag og årstall, og gjerne en begrunnelse for avviket (spesielt vanskelig, tidspress, spesielt lett osv.). Skriver du "Honoraravvik" i emnefeltet, letter du arbeidet for oss.

Har du allerede rapportert om dette, behøver du ikke å gjøre det en gang til.

RAPPORTERING OM OPPRETTINGSHONORAR

Flere oversettere sier at de aldri har opplevd å få opprettingshonorar, og mye tyder på at forlagenes praksis på dette området er varierende. Derfor ønsker vi også å registrere dette, det vil gi oss et bedre grunnlag å forhandle på.

Har du opplevd ikke å få opprettingshonorar, eller å måtte krangle deg til det? Send en e-post, og oppgi forlag, oppdragstype (boktittel og sjanger) og årstall. Skriv helst "Opprettingshonorar" i emnefeltet.

Vi gjentar at alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt.

Takk for støtten så langt!

Beste hilsen

Aksjonskomiteen


09.05.06

Kjære oversetter!

Vi har nå fått brev fra Forleggerforeningen. Dessverre inneholdt det lite konstruktivt – i stedet velger de å komme med juridiske innvendinger mot aksjonsformen. Vi mener at disse innvendingene ikke er vesentlige, og vi kommer til å svare dem med det første.

Imidlertid kan det hende at enkelte redaktører, som også har fått dette brevet, kan begynne å sette press mot den enkelte oversetter. Dersom dette skjer, ber vi om at du tar kontakt. Oversetteraksjonen er en kollektiv handling, og vi gir full støtte i alle saker som dukker opp. Be redaktørene henvende seg til oss – det har foreningen deres gjort. Men du kan gjerne antyde noe om at det er Forleggerforeningens passive holdning som har gjort aksjonen nødvendig, og at det er opp til dem å komme med håndfaste tilbud slik at aksjonen kan avblåses.

Husk også at alle nye kontrakter skal godkjennes av aksjonskomiteen før de undertegnes. Si fra til oss, enten på e-post eller telefon, når du får et tilbud, og faks eller send kopi av kontrakten når du får den. Faks nummeret er: 22 12 11 50. Merk faksen "Oversetteraksjonen".

Har du allerede skrevet under på at du skal levere elektronisk – i et eget kontraktsformular – skal du naturligvis gjøre det. Hvis du er i tvil, kontakt oss!

Stå på!

Aksjonskomiteen


08.05.06

 

Kjære medlemmer!

 

Ja, nå er aksjonen i full gang, og de fleste av forlagene har begynt å skjønne at vi mener alvor. 21 manus er til nå levert inn på papir, og det blir flere for hver dag som går. Oppslutningen fra dere har hittil vært formidabel, og vi takker for mange hyggelige ord i telefoner og e-meldinger.

 

Foreløpig skjer det ellers lite. Vi skriver ut, forlagene mottar våre papirbunker, og slik er stoda. Målet med aksjonen er selvsagt å presse motparten tilbake til forhandlingsbordet med et bedre tilbud, men vi må være forberedt på at dette kan trekke ut. Forleggerforeningen er ikke kjent for å forhaste seg. Under lanseringen på Sehesteds plass signaliserte da også Forleggerforeningens formann Geir Berdahl at han ikke hadde noen ”ambisjoner om å kalle inn til noe ekstraordinært møte for å finne en løsning på situasjonen” (Klassekampen, 3. mai). Han sa imidlertid også at forleggerne ville tenke konstruktivt. La oss håpe han mente det.

 

Enkelte oversettere er blitt utsatt for et vist press fra noen forleggere om å "late som ingenting" og "gjøre akkurat oss en tjeneste". Når slike henvendelser kommer, skal du bare henvise forlagene til Aksjonskomiteen. Du kan i ro og mak fortelle at dette ikke er noe du selv har funnet på, men en aksjon du er blitt pålagt av foreningene. Og si gjerne at dersom du skulle gå med på å "late som ingenting" med akkurat DET manuset, så ville jo det være jevngodt med streikebryteri. Og det er vel ikke det forlagsredaktørene vil?

 

Men ikke bare forlagene kan ringe til oss - det kan dere også.

 

Aksjonskomiteens telefonnummer er 22 12 11 53, og komiteens leder, Oddrun Remvik, treffes på mobiltelefon 905 962 56. Og heller ikke hun kan tillate seg å stenge butikken kl 16.00 ...

 

Døgnåpent og stadig oppdatert er også vårt nettsted: www.oversetteraksjonen.no
Det er etterhvert blitt en anselig mengde dokumenter og presseoppslag å kikke på der.

 

Følg med!

 

Beste hilsen
Aksjonskomiteen


 

03.05.06

Kjære medlemmer!

Til alle dere som var på Sehesteds plass: Takk for i går! Uten dere - ingen stemning.

Til de første 15 som leverte manus på papir: Takk for godviljen! Uten dere - intet stunt.

Til maskinskriverne: Takk for utmerket skriving i regnet! Dessuten er dere uhyre fotogene.

Til sykkelbudene: Takk for sporty innsats!

Og til alle dere andre: Sjekk www.oversetteraksjonen.no  og se hva pressen skriver.

 

Med optimistisk hilsen aksjonskomiteen


28.04.06

Kjære medlem!

 

Velkommen til lansering av Oversetteraksjonen 2. mai kl 11.00

 

og stedet er...  Sehesteds plass

 

Under lanseringen vil alle, medlemmer, motparten og almenheten, bli informert om hvilke aksjonsformer vi har valgt.

 

Det er viktig at du møter opp og viser at det står ekte oversettere – ikke bare makt – bak våre krav!

 

Arrangementet varer ikke lenge, så vær presis!

 

Lanseringen etterfølges av oppbyggelig samvær i Rådhusgata 7. Enkel servering. Mulighet for kompliserte diskusjoner.

 

Velkommen!


 

22.04.06

 

Kjære medlem!

Lurer du på hva som skjer?

Offisiell lansering av Oversetteraksjonen 2006 2. mai!

Bor du i Oslo eller omegn, sett av denne dagen!

Lansering av Oversetteraksjonen 2. mai fra ca. kl 11 og sosialt samvær etterpå. Det blir ikke gitt mer informasjon om tid og sted før dagen nærmer seg.

FRIVILLIGE SØKES

Oversetteraksjonen søker frivillige til innsats under lanseringen 2. mai. Er du sprek og har sykkel? Er du sterk og kan bære? Har du bare lyst til å være med? Kontakt oss på post@oversetteraksjonen.no eller tlf.: 22 12 11 53

Optimistisk hilsen

Oversetteraksjonen 2006

Til toppen av siden