OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

 

  In English

 

 

VI ER I HAVN!

  

Aksjonskomiteen har den utsøkte glede å melde at Oversetteraksjonen 2006 har vært vellykket og at vi har fått gjennomslag for alle våre krav – om enn ikke full økonomisk kompensasjon for etterslepet. Men honoraret oppjusteres fra kr 207 til kr 233 per side, nå inkludert opprettingstillegget ved elektronisk levering.

Videre er vi kvitt KPI som indeks for regulering av honorarene - vi skal nå følge en lønnsindeks basert på utviklingen for ansatte i forlagene. Første justering kommer allerede 1. juli neste år.

Lydbokhonoraret er fastsatt til 25%. Og for første gang har forlagene nå akseptert at rettighetene til elektronisk publisering må honoreres - og her er satsen satt til 15%. Det er også skjedd vesentlige endringer i gjenbrukssystemet med kortere tid før gjenbrukshonorar utløses -

utgivelsesåret + 5 år - og oppheving av skillet mellom nye opplag og nye utgaver.

Aksjonen har vist at det nytter å anstrenge seg for å få bedre kår, og at oversettere har sluttet lojalt opp om komiteens ulike tiltak. Det er flott! Organiserte og uorganiserte oversettere går lysere tider i møte - og det kan de takke seg selv for!

LES OPPSLAGET OM SEIEREN I DAGBLADET


FORLAGSFESTENE I OVERSETTERNES VOLD

    

Under høstens mange forlags-sosiale begivenheter har Oversetteraksjonen vært sterkt tilstede, men hittil uten bruk av fysisk vold. Derimot har festene vært i vår vold gjennom heftig argumentasjon, utdeling av forleggerkort og andre visuelle markeringer.

På Aschehougs kombinerte se-og-bli-sett-treff i villaen på Drammensveien, kom all den høystemte patos fullstendig i skyggen av våre ivrige aksjonister som hadde okkupert fortauet utenfor hovedinngangen. Og alle smilte til oss – både Mona Levin og Jostein Gaarder uttrykte – med et lettelsens sukk – sin støtte til en sak som vår, som det er så lett å være enig i.

   

SE BILDENE FRA AKSJONEN

SE ALLE VÅRE PLAKATER

  


NYE AKSJONER ER I GANG!

    

Aksjonskomiteen har drøftet hvorvidt det er riktig å kalle vår aksjon for "streik". Mange bruker dette ordet – ikke minst offentligheten/allmuen – og noen av oss har dermed funnet tiden inn til å kalle en spade for en streik. Men vi har også valgt å ikke stikke de ulike synspunktene under – eller mellom – stolene. Derfor reflekterer høstens første løpeseddel – den såkalte ”streikeseddelen” – også denne uenigheten.

Klikk på bildet av seddelen og få den opp på skjermen i stort format!

      


KAVIAR-VENSTRE OG KULTURFIFFEN STØTTER OVERSETTERAKSJONEN

Nylig feiret Cappelen forlag 50-årsdagen til sin store leder Anders Heger på Oslos tak – den tidligere avholdsrestauranten Stratos.

Aktivister fra Oversetteraksjonen stilte opp i Operapassasjen med plakater og innsamlingsbøsser, og flere av Norges toneangivende kulturprodusenter bidro i "streikekassa". Men ikke alle var like blide. Og som vanlig var det C-kjendisene som gjorde størst nummer av ikke å ville bli plaget...

  

SE BILDENE

  


OVERSETTERAKSJONEN SETTER FORLEGGERNE PÅ PLASS

  

Under litteraturfestivalen på Lillehammer var Oversetteraksjonen sterkt til stede med stand, punktmarkering og andre framstøt.

  

Foran Banken kunne de litteraturinteresserte diskutere fagpolitikk og skrive under på vårt opprop, og støtte aksjonen konkret gjennom økonomiske bidrag.

  

Aksjonister var også inne på forleggerforeningens foredrag om "Verdiskaping i bokbransjen" og delte ut brosjyrer ikledd sandwicher.

  

LES MER
SE BILDENE FRA AKSJONEN
SE VÅRE PLAKATER

  


MED SKRIVEMASKINER PÅ SEHESTEDS PLASS

  

Den offisielle åpningen av aksjonen foregikk på Sehesteds plass, med Gyldendals spøkelsesfasade som bakteppe. Fire durkdrevne oversettere satt og skrev brev til forlagene på manuelle skrivemaskiner for å markere vår aksjonsform - vi leverer på papir!

  

Aksjonsleder Oddrun Remvik holdt appell og ga forleggerforeningens leder Geir Berdahl en pose knapper og glansbilder sammen med det første manuset på papir.

  

Deretter syklet aksjonens egne sykkelbud ut til forlag rundt i byen for å levere andre manus.

SE BILDENE FRA SEHESTEDS PLASS

LES ODDRUN REMVIKS APPELL

 

Bakgrunn:

Forhandlingene som Norsk

Oversetterforening (NO) og

Norsk faglitterær forfatter-

og oversetterforening (NFF)

har ført overfor Den norske

Forleggerforening brøt

sammen i månedsskiftet

mars/april. Derfor startet NO

og NFF i fellesskap

Oversetteraksjonen 2006. Aksjonen er nå over, etter

at oversetterne fikk

gjennomslag for sine krav.

  

  

  

De siste innleggene i pressen:

Dagbladet: "Oversetterne spilte sine kort riktig"

  

Bergens Tidende: "Mot løsning i oversetterkonflikten"

     

Peter Norman Waage i Aftenposten:

"Av andres bryst"

  

Jon Rognlien i Aftenposten:

"Katedralens høysang"

  

Leif Høghaug i Aftenposten:

"Støtt oversetterne"

  

Jan Kjærstad i Aftenposten:

"Til oversetternes pris"

  

Mer fra mediene

       
 

E-post: post@oversetteraksjonen.no.

Telefon: 22 12 11 53

Siden ble sist oppdatert 04.10.06