OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

HJEM

PRESSEMELDINGER FRA OVERSETTERAKSJONEN

Oslo 28. april 2006

Oversetteraksjonen 2006 vert lansert tysdag 2. mai kl. 11.00 på Sehesteds plass

Det er brot i forhandlingane mellom Den norske Forleggerforening og Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening om Normalavtale for omsettingar.


Omsettarane har danna Oversetteraksjonen 2006. Gjennom ulike tiltak vil omsettarane på denne måten freiste få forleggjarane tilbake til forhandlingsbordet med seriøse tilbod.

Fleire opplysningar finn du her: www.oversetteraksjonen.no

Vi oppmodar pressa til å møte opp!

Oddrun Remvik,
leiar av aksjonskomiteen
tlf 905 96256


Oslo 4. april 2006

Brudd i forhandlingene om ny oversetteravtale

Styrene i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og Norsk Oversetterforening (NO) vedtok 1. april 2006 å bryte forhandlingene med Den norske Forleggerforening om ny normalkontrakt for oversettelser. 

"Etter flere års forhandlinger måtte vi dessverre gi opp håpet om at forleggerne godvillig ville gi oversetterne et anstendig honorar. Våre krav om at honoraret skal følge den alminnelige lønnsutvikling er blitt blankt avvist, og kravet om en økning på kr 36 pr normalside er blitt møtt med et tilbud på kr 11", sier Oddrun Remvik, leder i aksjonskomiteen for Oversetteraksjonen 2006 og generalsekretær i NO.

Oversettelse er akkordarbeid. For å få samme inntekt i dag som for ti år siden, må en oversetter oversette 294 sider mer hvert år. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig roman. Bokoversettelse for norske forlag betales etter en normalsats, i dag er denne kr 207 pr oversatt, opprettet og korrekturlest side. Honoraret justeres etter konsumprisindeksen. Forleggerne har ikke vært villige til å akseptere oversetternes krav om en lønnsindeks, men har uttalt: "Vi er som kjent ikke inneforstått med en justering ut fra den alminnelige lønnsutviklingen i Norge."

"Det er uakseptabelt at oversettere skal sammenlignes med en vare og ikke ta del i den velstandsutviklingen som resten av landets befolkning har opplevd de siste femten årene", sier Oddrun Remvik.

NO/NFF har dannet Oversetteraksjonen 2006, der de to foreningene er likeverdige samarbeidspartnere. Oversetteraksjonen 2006 har som mål å sikre norske oversettere en anstendig behandling i forbindelse med utførelse av oversetteroppdrag for norske forlag.

Flere opplysninger:
Oddrun Remvik, leder av aksjonskomiteen og generalsekretær i NO
tlf 905 96256

PRESSEOMTALE

AV AKSJONEN

  

DEBATTINNLEGG

OM AKSJONEN